Velkommen som medlem av RP-foreningen!

 

Velg type medlemskap nedenfor for å fortsette. 

Ved tegning av familiemedlemskap må alle familiemedlemmer du melder inn være bosatt på samme adresse som hovedmedlemmet, og alle over 15 år må ha samtykket til å bli medlem av RP-foreningen.

 

Enkeltmedlem
Pris: 250

Familiemedlemskap
Pris: 500